• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • SØGXXXXXXXXXXXXXXXX
 •  
 • Document Actions

  Rapport om elektronisk åbenhed hos danske kommuner - amter og statslige institutioner

   

  Offentliggjort 01/21/2004, senest redigeret 09/13/2005

   

   

  Rapport d. 01/22/2004.

   

  Kommentar:

  Mens der tidligere har været en jævn vækst i antallet af kommuner og amter med åbne postlister og anden elektronisk åbenhed, er udviklingen nu stort set gået i stå, viser dette års undersøgelse af status for myndighedernes åbenhed.

  I 2002 søgte Institut for Computerstøttet Journalistik (DICAR) at afdække den elektroniske åbenhed i forvaltningen i danske amter og kommuner. Konklusionerne fra dengang var, at danske kommuner og amter var kommet langt med elektronisk åbenhed. Alle kommuner og amter havde i 2002 en hjemmeside. Dog var der store forskelle på informationsmængden og –kvaliteten på de kommunale hjemmesider.

  Med denne undersøgelse følger vi op på resultaterne fra sidste års undersøgelse og opgør dermed status for den forvaltningsmæssige udvikling inden for elektronisk åbenhed. Foruden at omfatte kommuner og amter udvides undersøgelsen til også at omfatte større statslige institutioner. Hermed forstås ministerierne samt institutioner direkte henhørende under de enkelte ministerier. Endelig omfatter undersøgelsen også alle større uddannelsesinstitutioner – defineret som institutioner med over 100 ansatte.

  Nogle af de kommuner og amter, der sidste år havde planer om postlister, har indført dem i løbet af året, mens en del har droppet planerne. Således har netto tre amter og ti kommuner droppet deres planer om postlister. For amternes vedkommende er andelen af amter med postlister eller planer om postlister faldet fra 58 til 37 procent.
  Tilsvarende viser de samme tal for kommunerne et fald fra 27 til 24 procent.
  Fra en lille pionergruppe på 5 kommuner med indgående åbne postlister på hjemmesiden i 1997 er der nu 45 kommuner og amter med indgående postlister og 10 med udgående postlister. Endvidere fører 2 statslige institutioner indgående postlister på hjemmesiden og ligeledes fører 2 statslige institutioner udgående postlister på hjemmesiden, viser undersøgelsen.
  Også inden for budgetter, regnskaber og databaser er tendensen stagnation i forhold til for et år siden.

   

   Rapport om elektronisk åbenhed hos danske kommuner - amter og statslige institutioner (PDF-fil) 809 KB

   

  For at læse rapporten skal du have Acrobat Reader installeret

   


  Søg

    

   

   

  Læs mere

  Se alle dokumenter om emnerne for denne kilde:


  File Attachment Icon
  Rapport_aabenhed.pdf